Technologia

tecnologia-algicel

Microalga Haematococcus Pluvialis jest wytwarzana w opatentowanym procesie technologicznym. Jest to system zamknięty, składający się z pionowych fotobioreaktorów wewnętrznych i zewnętrznych, które zapewniają wysoki stopień czystości i jakości, wysoką wydajność, doskonałą kontrolę parametrów procesu oraz dużą elastyczność, produktywność i operatywność.

Add to cart