Haematococcus pluvialis

Systematyka Haematococcus pluvialis Flotow: Gromada Chlorophyta (Zielenice), Podgromada Tetraphytina, Klasa Chlorophyceae, Rząd Volvocales, Rodzina Haematococcaceae, Rodzaj Haematococcus.

Haematococcus pluvialis to jednokomórkowa, dwuwiciowa i jednojądrowa mikroalga, której komórki są otoczone ścianą komórkową o kształcie elipsoidalnym, elipso-cylindryczny lub niemalże kulistym. Posiada dwie odrębne fazy podczas swojego cyklu życiowego: fazę ruchomą (wiciowatą) wzrostu wegetatywnego oraz fazę stacjonarną (palmella), w której następuje akumulacja karotenoidów astaksantyny.

Lokalne gatunki są a priori przystosowane do dominujących czynników abiotycznych i biotycznych, zatem są ewolucyjnie przystosowane do lokalnej produkcji zasobów biologicznych. Lokalny szczep Heamatococcus pluvialis został wyizolowany na wyspie São Miguel, na Azorach.

Haematococcus pluvialis, Algicel
Add to cart